วัดกู่แก้วรัตนาราม บ้านหัวสระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น