-31%

ดิจิตอลซายน์เนจ

จอบอกราคาทอง

8,000 ฿ 5,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

นวัตกรรมการบริการภาครัฐ

1,000 ฿4,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ปัญญาประดิษฐ์

3,000 ฿
-7%

โปรแกรมประยุกต์

ระบบคิวสมาร์ท

30,000 ฿ 28,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบจองคิวนัดหมอ

3,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบฐานข้อมูลเอกสาร

5,000 ฿

ออกแบบระบบ

ระบบถ่ายทอดสด

1,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบนัดคิวจ้างงาน

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบร้องทุกข์

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบสำรวจความพึงพอใจ

2,500 ฿

สร้างภาพเสมือนจริง

สร้างภาพเมืองในอนาคต

15,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

หนังสือ 3D หน้าเว็บ

2,500 ฿