ภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบเมืองขอนแก่น พ.ศ.2497 และ พ.ศ.2563

[ics-comparison-slider id=1]

ข้อมูลจากไฟล์เอกสาร “ปูมเมือง” โดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ