ส่งข้อมูลพิกัดร้าน
ข้อมูลร้าน
Select or Drag a file

ค่าพิกัดร้าน