ที่อยู่: 123/109 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 ไทย
ชั่วโมง:
ปิด ⋅ เปิด 07:00 น.
โทรศัพท์: +66 95 646 6161

ที่อยู่: 123/109 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น