วีรนันท์ ฮวดศรี

ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับผู้จัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมรับฟังเนาะครับก็เห็นด้วยนะครับที่มีการจัดโครงการแบบนี้ขึ้นเพราะว่าเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองนะครับเพราะว่าเยาวชนหรือว่าที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการเป็นกำลังหลักรุ่นต่อไปในการพัฒนาเมืองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาเมืองในส่วนของก้าวไกลนะครับก็จะพูดไปสองเรื่องเนาะการพัฒนาเมืองกับการร่วมที่เมืองที่พัฒนาไปพร้อมกับคนพัฒนาศักยภาพของเมืองโดยไม่ทิ้งคนนะครับอันที่ 2 ก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจแบบที่เข้มบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่ใกล้กับเราที่สุดนะครับใกล้กับเมืองที่สุดเนี่ยก็คือท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเองก็ดีหรือว่าอบต เองก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเขาองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์กรที่อยู่กับชุมชนใกล้ชุมชนนะครับก็เห็นปัญหามากกว่าผู้แทนราษฎรเนาะจริงๆเรารับฟังในภาพกว้างแต่ว่าเมื่อเข้าไปมีบทบาทตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราจะผลักดันอำนาจตรงนี้ให้ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการบริหารจัดการโดยที่รับฟังเสียงของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยพวกเราเองตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ไม่สามารถส่งเสียงแบบพวกเราได้นะครับคนที่อยู่ในชุมชนเมืองเองก็ดีนะครับหรือว่าที่อยู่ในชุมชนรอบข้างเองก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ยินดีสนับสนุนนะครับเท่าที่พระก้าวไกลจะร่วมมือกับทางอ่าผู้จัดงานในครั้งนี้ได้นะครับก็มีประเด็นหรือว่าเปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับวันนี้ฝากประเด็นไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่ะท่าน


4 มี.ค. 2023 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น