เปิดให้ประชาชนและนักท่อเที่ยวได้ชมรความงามการประดับไฟมากกว่า 1 แสนดวงแล้ว กับสวนเรืองแสงรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 ธ.ค. 62 ที่สวนเรืองแสง บริเวณสวนประตูเมืองเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดไฟสวนเรืองแสง ภายใต้ชื่องาน “สวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชา 2020” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งได้ประดับตกแต่งไฟฟ้าในรูปแบบของการแสดงสัญลักษณ์ที่มีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสร้างให้มีความโดดเด่นสวยงาม สมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันสดใส สวยงาม ให้กับเมืองขอนแก่น นำมาซึ่งความสุขให้กับประชาชนชาวขอนแก่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลอันดีต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น อีกทางหนึ่งด้วย
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานนี้ ว่า เนื่องจากในปีนี้ เป็นปีแห่งมหามงคล ที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษกในปี พ.ศ. 2562 นี้ ประกอบกับห้วงระยะเวลาของการจัดงานในครั้งนี้ อยู่ในช่วงที่จัดให้มีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการส่งมอบความสุขและความบันเทิงให้กับชาวเมืองขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน ในการคืนความสุข ช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 โดยการเนรมิตสวนประตูเมืองให้มีสีสัน สดใส สวยงาม จากการประดับตกแต่งไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบควบคุมแสง สี เสียง ประกอบดนตรี ในรูปแบบของการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสวนประตูเมืองแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น.