วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น

ณ วัดหนองแวงพระอารามหลาง จังหวัดขอนแก่น

นายสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมิทธ์ โลจรัส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายบรรพต นิจพานิชย์ ที่ปรึกษาสภาฯ และนางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเส้นแห่งความสุข แห่ดาวคริสต์มาส ร้อยดาว…ล้านดวง ในงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 (เส้นทางขอนแก่น – สกลนคร – นครพนม)