วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ ท่านพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และมอบอุปกรณ์ให้แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการจัดการคัดแยกขยะ โดยมีท่านอัมพร อินทะแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี ม.7 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้จากคุณโรจนินทร์ (พี่ตุ้ยท่าพระ) บรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนจำหน่ายให้ได้ราคาที่มากขึ้น และในวันนี้มีท่านวิชิต ราชเพช็ร รองนายกเทศมนตรี/ ท่านสังคม เหง้าจำปา ประธานสภา /ท่านสมาชิกสภา/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/ประธานชุมชน/ ข้าราชการและประชาชนบ้านหนองบัวดีหมี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

—————————-

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ