เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “บ้านเป็ดมินิมาราธอน ครั้งที่ 10” โดยมี นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมและมีพนักงานเทศบาล และลูกจ้างจากสำนัก/กองต่างๆเข้าร่วมประชุม