เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 08.30 น. นายวัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจําปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 ทุน โอกาสนี้ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม