พระพุทธรูปไม้ที่บึงสีฐาน

มีการจัดบริเวณพื้นที่คุ้มสีฐานให้มีส่วนที่เป็นการจัดแสดงวัตถุโบราณที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านศาสนาที่สร้างจากไม้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือชิ้นส่วนของโบสถ์วิหารหลังคา วัดวาอารามสมัยก่อนเก็บไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ศึกษา