สถานที่บ่มเพาะเด็กติดเกมให้เป็นนักพัฒนา เกมระดับประเทศ

จะด้วยความตั้งใจ หรือด้วยประสบการณ์ชีวิตจริง ที่โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง กลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากธุรกิจ โรงภาพยนตร์ ผันตัว มาสู่บริษัทโฆษณา ขนาดใหญ่ในยุคที่ป้ายอิงค์เจ็ทเฟื่องฟู จนกระทั่งผ่านยุคทันสมัย มีการเติบโตต่อเนื่อง ผ่านจุดสูงสุดของยุค ป้ายพิมพ์ไวนิลเข้าสู่การโฆษณาระบบดิจิตอล โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง ก็มีการปรับตัว ผ่านจุดนั้นมาได้

และเมื่อถึงจะเรชั่นถัดไป เมื่อลูกหลานของโฟกัส จะเข้ามา ทดแทนสืบทอดกิจการ ก็ได้มีการปรับ ทิศทางขับเคลื่อนครั้งใหญ่อีกครั้งมาในแนวทางของการปรับตัวเองเป็นศูนย์รวมของคนนวัตกรรม การพัฒนา เทคโนโลยี ในรูปแบบของ arena esport

โฟกัสอารีน่าคือสถานที่บ่มเพาะผู้ที่ชื่นชอบหลงไหลในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กภูมิภาค ให้สามารถ เป็นทั้งนักกีฬา esport หรือนักพัฒนาเกมระดับ ประเทศ โดยมีการจัดการแข่งขันเกม ในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ เด็กขอนแก่นมีโอกาส ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีมาตรฐานทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเล่นเกมระบบความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของเหล่านักพัฒนา ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ startup เป็น SME และขยายเครือข่ายไปในวงกว้าง ในลำดับต่อไป