หอประชุมหลังเต่า ที่บึงสีฐาน

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกหรือคน ขอนแก่น มักจะเรียกว่าหอกาญ ศูนย์กาญ หรือแม้กระทั่งหอประชุมหลังเต่า ซึ่งความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ ที่อยู่คู่กับจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน เป็นสถานที่ จัดกิจกรรม พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกปีการศึกษา ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ สัมปทานการบริหารจัดการศูนย์ประชุมแห่งนี้ในการจัดกิจกรรม ต่างๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคธุรกิจการค้า ภาคการศึกษา รวมถึงงานจัดแสดงระดับประเทศ ก็ถูกเลือกให้มาจัดแสดงที่นี่บ่อยๆ ความเป็นสถานที่สำคัญของเมืองแห่งนี้จึงได้รับ ความสนใจ ในกิจกรรมขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง