100 ปีโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสนามบินถูกก่อตั้งขึ้นจนจะครบวาระ 100 ปีในปีหน้าที่กำลังจะถึงเป็นโอกาสกันดี ที่สถานที่บ่มเพาะ นักเรียนแห่งนี้ได้ผลิตนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเข้าสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ความเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีประวัติอันยาวนานทำให้โรงเรียนสนามบินมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ที่ถูกไว้วางใจ จากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ แคปเต็มความจุอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญคือคณะกรรมการบริหารการศึกษา นำโดยดร. วรโชติ พัฒนดำรงจิตร ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สำคัญของโรงเรียนสนามบินที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้ไปในทิศทางที่จะเชื่อมประโยชน์ต่อ อนาคตของจังหวัดขอนแก่น