เริ่มแล้วมหกรรมสินค้าลดราคา one stop shopping expo ขอนแก่น

วันที่ 16 ถึง 24 พฤศจิกายน 2552 ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดงานสินค้าลดราคา ยกกรุงเทพมาไว้ที่นี่แบ่งออกเป็น สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ และมหกรรมหนังสือภาคอีสานขนาดย่อม ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรม มหกรรมสินค้าลดราคาครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้