ประเพณีลอยกระทง ประตูสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเพณีนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้น มีการกระตุ้นเม็ดเงินรวมถึงการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมการจัดแสดงการเดินขบวนพาเหรดและวิธีการที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะปรับประยุกต์ประเพณีดั้งเดิมให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นให้คนเข้าไปร่วมงานมีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประดับประดาโคมไฟตลอดแนวเส้นทาง ถนนทางเข้าประตูสีฐาน

เราจะได้เห็นการแสดงที่รวบรวมเอาทั้งหมอลำหุ่น การแสดงเต้นประเพณีวัฒนธรรมของทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวหรือการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษานั้นๆ

ที่สุดแล้วสิ่งที่จะเราจะต้อง คำนึงถึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างรูปแบบใหม่ภาพจำใหม่ให้เกิดขึ้นและมันจะเป็นประเพณีในลำดับต่อไปในอนาคตอันใกล้