หลายสิ่งหลายอย่างในสังคมผิดแปลกแตกต่างออกไปจากเดิมเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของทั้งสื่อยุคใหม่ และการใช้ชีวิตของคนเมือง ที่แลดูจะวุ่นวายไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเดิม