สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นฝั่งทางด้านทิศตะวันตกที่มีการปรับขยายเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่พร้อมเลนส์วิ่งนักเรียนออกกำลังกายโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีประชาชนมาใช้งานส่วนจำนวนมากโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดในลานจอดที่ตั้งสวนจะจัดไว้ให้

แต่เนื่องด้วยปริมาณของการเข้าใช้งานมีมากกว่าพื้นที่จอดรถทำให้ประชาชนบางคนจำเป็นจะต้องมาจอดริมถนนซึ่งหลายคันก็มีการจอดรับเข้าไปบริเวณสนามหญ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นหากเราปฏิบัติตามข้อกำหนดของพื้นที่

เจ้าของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นถึงได้คิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการง่ายๆโดยการนำเสาไม้ยูคาขนาด 50 60 cm ปักลงไปบริเวณแนวรั้วและทาสีแดงขาวเพื่อระบุสัญลักษณ์ว่าบริเวณที่ห้ามจอด

เรื่องเล็กๆในเมืองใหญ่ๆจะทำให้เราสร้างองค์ความรู้ใหม่ความรับผิดชอบต่อเมืองสิ่งที่เด็กจะได้เห็นเราสอนให้เขาคิดจะทำให้เหมือนมีอนาคตมากกว่าการตั้งแง่จับผิดกัน