ขอชื่นชม การอำนวยการของ นายประสูตร หอมบรรเทิงนายอำเภอแวงน้อย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำนวยการให้นายกมล ชุ่มนาเสี่ยวผู้ใหญ่บ้านท่านางแนว หมู่2 ต.ท่านางแนว นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกันทำความสะอาดคลองส่งน้ำเพือเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ