ขอชื่นชม ชุดเวรยามตำบลหมู่บ้าน ภายไต้การนำของนายสถิต แก่นหามูล กำนัน ต.ป่ามะนาว ผญบ/ผู้ช่วยฯ/แพทย์/อส.ตร. จากทั้ง 9 หมู่บ้าน พร้อมด้วยสายตรวจจาก สภ.อ บ้านฝางประจำตำบลป่ามะนาว รตอ.ทรงเดช แฝงฤทธิ์ รองสวป. สภ.บ้านฝาง รตท.สุทธินันท์ บรรทุมพร ดำเนินการ

  • การรักษาความสงบเรียบร้อยตรวจตราเหตุร้ายความเคลื่อนไหวในพื้นที่
  • ร่วมกันออกตรวจป้องกันเยาวชนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • การเฝ้าระวังป้องกัน การแข่งรถในถนนพื้นที่ตำบลป่ามะนาว
  • การออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่นที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย Safe city

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับ