ขอชื่นชม นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ