ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพระยืน

ขอชื่นชม นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นางสุวรรณา วรรณศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางนิ่มนวล โม้ชัย ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพระยืน ที่ 10 จำนวน 6 นาย ผลการตรวจปัสสาวะปรากฏว่า ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ