ทำเสวียนไม้ไผ่รอบต้นไม้ เพื่อเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่น เมื่อใบไม้ทับถมกันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

ขอชื่นชม นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ได้อำนวยการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอพล ทำเสวียนรอบต้นไม้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ให้อำเภอได้ทำเสวียนไม้ไผ่รอบต้นไม้ เพื่อเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่น เมื่อใบไม้ทับถมกันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย โดยไม่ต้องเผาใบไม้เพื่อกำจัดขยะ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นมลพิษต่ออากาศและร่างกายประชาชนในพื้นที่ด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ