ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย

ขอชื่นชม การอำนวยการของนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกระนวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระนวน กรณี มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ