ตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ชนบท

ขอชื่นชม การอำนวยการของนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ชนบท จำนวน 7 นาย ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีสมาชิก อส. นายใดมีสารเสพติด

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ