ความใส่ใจเล็กๆน้อยๆกับการใช้จักรยานในจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พยายามขับเคลื่อนในทิศทางของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ จักรยานอย่างต่อเนื่องได้ยินดีที่หลายหน่วยงานเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากการปั่นจักรยานทั้งด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลังกายพลังใจรวมถึงการลดปริมาณการใช้ ไอเสียรถยนต์ในเมืองขอนแก่น

หากแต่ว่าในความเป็นจริงจะมีพื้นที่บางส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะบริเวณฝาท่อที่ต้องให้ความสำคัญกับทิศทางการวางแนวขวางของตะแกรงเหล็กซึ่งหากวางผิดด้านจะทำให้เป็นอุปสรรคที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุของคนใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่นก็เป็นไปได้

การให้ความใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้จะทำให้ประชากรจักรยานในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น