ทหารมีโอกาสรักชาติมากกว่าคนอื่น

บทบาทหน้าที่ของทหารคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศรวมถึงยุคหลังๆทหารมีบทบาทมากขึ้นทั้งในส่วนของการเมืองการปกครองของประเทศด้วยความเป็นหน่วยงานที่มีทั้งสรรพคุณกำลังพลสรรพาวุธ รวมถึงงบประมาณที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลจัดสรรให้กับกองทัพเพื่อที่จะจัดหาจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยให้พร้อมสำหรับการทำสงคราม และการปกป้องประเทศ

โลกเปลี่ยนไปมาก การรบพุ่งชนป่าเถื่อนเหมือนเมื่อก่อนคงเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่หากสงครามจะเกิดขึ้นก็จะไม่ยืดเยื้อหลายสิบปี เหมือนเมื่อก่อนการรบพุ่งน่าจะจบโดยเร็วโดยผู้ที่มีอำนาจมีความทันสมัย ในสภาวุฒิมากกว่า นั่นคือสิ่งเลวร้ายที่สุด ความสวยที่สุดที่มันจะเกิดขึ้น แต่ในห้วงของการเจรจาหากมีข้อขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้นเครื่องมือสมัยใหม่พฤติกรรมการเรียนรู้ใหม่ประสบการณ์เดิมซึ่งเรารับรู้ได้จากสงครามทำให้มนุษย์เลือกที่จะเจรจา กันมากกว่ารบพุ่งชนกัน

โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ในเขตกลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้งน้อยกว่า งบประมาณที่กองทัพ support เรื่องอาวุธอยู่มาก ทำให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงคราม ในอาณาเขตบริเวณของประเทศไทยยิ่งมีความเป็นไปได้ลำบากมากกว่าส่วนอื่นของโลก