หอนาฬิกานครขอนแก่น

แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่นคือหอนาฬิกานครแก่นถูกสร้างในวาระเฉลิมฉลอง 200 ปีจังหวัดขอนแก่นโดยนายภูมิสาระผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นจัดสรรงบประมาณประจำปี 2540 จัดทำก่อสร้างหอนาฬิกาและสวนน้ำพุเพื่อชาวขอนแก่นและผู้มาเยือน

สถาปัตยกรรมถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปคล้ายกับ แคน 2 อันหลังชนกันโดยที่ตรงกลางระหว่างแคน จะมีนาฬิกาซึ่งเป็นตัวบอกเวลา เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ จากการดูเวลา จากระยะไกลได้ง่ายๆ เดิมพื้นที่ตรงกลางเป็นน้ำพุจริงๆต่อมาเมื่อมีสภาพเสื่อมโทรมลงทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปรับปรุงให้เป็นสัญลักษณ์ประติมากรรมที่มียังมีคงลักษณะความเป็นน้ำพุอยู่