สวนรัชดานุสรณ์ ในยุคใหม่

ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสวนดั้งเดิมซึ่งมีทั้งต้นไม้ปกคลุมมีส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ดูไม่ศาสตรามากนักรวมถึงเป็นส่วนที่อยู่ใกล้บขสทำให้ผู้คนจากหลากหลายสถานที่ใช้เป็นที่พักพิงหลับนอนในช่วงกลางคืนก็มี

เริ่มมีการปรับปรุง พัฒนา สวนให้มีความสะอาดมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายพื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นลานกิจกรรมของเมืองก็ต้องถือว่าคนที่ได้รับอานิสงส์ก็คือประชาชนโดยตรง