ปัญหาคนไร้บ้าน(ที่ไม่ต้องรีบแก้ไข)ในจังหวัดขอนแก่น

ในห้วงปีช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะก่อนงานเทศกาลงานไหมจังหวัดขอนแก่นจะได้รับการเยี่ยมเยือนจาก กลุ่มคนเร่ร่อน ที่มาจากหลากหลายสาธิตการเดินทางด้วยกระบวนการง่ายๆอย่างการขึ้นรถทัวร์หรือแม้กระทั่งการโบกรถเข้ามายังเมืองใหญ่ก็ยังเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนกลุ่มนี้

หากเฝ้ามองดูความเคลื่อนไหวถามว่าคนกลุ่มนี้เป็นอันตรายต่อสังคมไหมคำตอบที่ได้รับคือไม่พวกเขาเพียงแค่หาพื้นที่ ที่จะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายกว่า ถิ่นฐานเดิมของเขาการเข้าเมืองใหญ่โอกาสที่จะได้รับความเมตตาสงสารหรือแม้กระทั่งการตั้งต้นชีวิตใหม่กับการทำอาชีพรับจ้าง ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าอยู่ตามพื้นที่เดิมที่ไม่มีแม้กระทั่งโอกาส ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้