ทำไมธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในเมืองขอนแก่นจึงไม่เวิร์ค

การขับเคลื่อนเมืองในทิศทางของเมืองท่องเที่ยวทั้งที่ขอนแก่นเองก็ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกหรือสถานที่สำคัญขนาดใหญ่เพียงพอดังนั้นการมาของนักท่องเที่ยวก็จะมาในเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆเช่นช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ช่วงเวลาปีใหม่ ช่วงเวลาที่มีงานกิจกรรมขนาดใหญ่ของจังหวัด

การเป็นโรงแรมขนาดเล็กจำนวน 20 30 50 เตียงไม่เกินก็ถือว่าได้รับอานิสงส์ในห้วงที่มีคนมาเที่ยวในเมืองขอนแก่นจำนวนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นการที่จะบริหารธุรกิจโรงแรมให้ต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจของโลกของประเทศที่มีความโศกเศร้าลงอย่างมากหลังจากห้วงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ต้องเหนื่อยในการขับเคลื่อนนำพาไปสู่ การอยู่รอดในเศรษฐกิจอย่างทุกๆวันนี้