วัฒนธรรมที่พึ่งถูกสร้าง

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามผลักดันให้เกิดประเพณีเพื่อที่จะจัดกิจกรรมตามประเด็นของเมืองไม้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นเปลือกของธุรกิจ และมองเพียงด้านรายได้เป็นหลักทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆอย่างขอนแก่นขาดความมีเสน่ห์ลงไปทุกทีทุกทีกิจกรรมแปลกๆ สิ่งที่ เหมือนจะไม่ควรชูขึ้นมาให้เด่นก็เด่นขึ้นมาแบบ เปลือกนอกงานที่ถูกจัดด้วยโครงสร้างเหล็กและไวนิลไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน ตรงนั้นต่างหากที่เป็นประเด็นที่เราต้องทบทวนบทบาทของการสร้างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอะไรคือตัวตนของคนขอนแก่นจริงๆกันแน่