ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสาวะถี

ขอชื่นชม การอำนวยการของนายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง รก.นอ.เมืองขอนแก่น มอบหมายปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นำกำลังพลสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 4 ศอ.ปส.ภ.4 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และชุดเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 เป้าหมาย 7 สถานที่

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ