ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ”คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน”

ขอชื่นชม นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอแวงน้อย นำชุดปฏิบัติการประจำตำบลแวงน้อยและจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 904 วปร.ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ”คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน”ในการนี้นายอำเภอแวงน้อยใด้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการฯดำเนินการต่อยอดความช่วยเหลือ/ส่งเสริมอาชีพ/วิเคราะห์เป็นกรณีไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับ