ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณรอบบึงทุ่งสร้าง

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมพนักงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง สำนักปลัด เทศกิจ และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณรอบบึงทุ่งสร้าง กวาดใบไม้-พื้น การเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บึงทุ่งสร้างสวยงาม

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง หรือสวนสาธารณะต่างๆ ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเรา