ขอชื่นชม นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นำ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ นายวิชิต สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ จ.ส.อ.มนตรี สุวรรณสิงห์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ และผู้แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำเชิญในปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปาของอำเภอชุมแพ ซึ่งกว่า 2 สัปดาห์ที่บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหล จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าแหล่งน้ำมีไหลเข้าหัวสูบน้ำดิบน้อยมาก ซึ่งส่งผลทำให้น้ำประปาในพื้นที่อำเภอชุมแพหลายจุดไหล และหลายจุดไม่ไหล เบื้องต้นต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ซึ่งแหล่งน้ำใกล้เคียงคือแก้มลิงกุดแคน และหนองหินลาด โดยมีปริมาณน้ำที่จะช่วยเติมน้ำให้แหล่งผลิตน้ำประปา ในขณะได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองโดยเทศบาลเมืองชุมแพ ได้มีการนำรถดับเพลิงขนน้ำไปแจกจ่ายในพื้นที่เดือดร้อนแล้ว โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนได้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำให้ใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ