ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวนายภานุมาศ คงเจริญ ลูกจ้างเรือปราบสมุทร

ขอชื่นชม นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรกระนวนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือ นางคำไสย์ คงเจริญ ที่บ้านเลขที่ 41 บ้านหนองแสง หมู่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มารดาของนายภานุมาศ คงเจริญ ลูกจ้างเรือปราบสมุทร เลขที่ 3627 ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
2. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน มอบถุงยังชีพ และเงินจำนวน 2,000 บาท
3.ให้นางคำไสย์ คงเจริญ ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางสถานีตำรวจภูธรกระนวน เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
4.ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ติดตามความคืบหน้าการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ