ขอชื่นชม นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 150 คน ร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดป่าสังฆธรรมและปรับพื้นผิวทางจราจร (เทยางมะตอย) ถนนสายกระนวน – หนองบัวน้อย ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ