ขอชื่นชม นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล อำนวยการให้จิตอาสาในพื้นที่อำเภอพล จาก หมู่1,5 และ หมู่ 11 ต.เพ็กใหญ่อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน 150 คน ได้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่ หมู่ 1,5,11 และหมู่บ้านอื่นๆ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนได้อย่างสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านมาผ่านไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ