ขอชื่นชม การอำนวยการของนายเพชร สุพพัตกุล
นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำบลหนองโน/หมู่ 19 ตำบลหนองโก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด/ออกลาดตระเวนในพื้นที่ตำบลป้องกันเหตุอาชญากรรม /ลักทรัพย์ /ยาเสพติด /
รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง ตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่นที่ให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย Safe city ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ