ขอชื่นชม นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย ทีมคู่เสี่ยวอำเภอบ้านฝาง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน สร้างความสัมพันธ์ กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ ” คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 10 ครัวเรือน

  • พื้นที่ ต.บ้านเหล่า บ้านเขื่อน ม.4 จำนวน 3 คร.
  • พื้นที่ ต.บ้านฝาง บ้านโคกสี ม.5 จำนวน 2 คร.
  • พื้นที่ ต.หนองบัว บ้านนาโพธิ์ ม.2 จำนวน 2 คร. บ้านนาฝาย ม.5 จำนวน 1 คร.
  • พื้นที่ ต.ป่ามะนาว บ้านหนองคลองใหญ๋ ม.7 จำนวน 1 คร. บ้านกระเดื่อง ม.9 จำนวน 1 คร.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ