ขอชื่นชม ท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงมันสำปะหลัง บ้านโคกสูง หมู่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ