ขอชื่นชม ทีมคู่เสี่ยว แก้จนฯ อ.เวียงเก่า ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น” ณ ม.9 ม. 6 ต.ในเมือง ม.7 ต.เมืองเก่าพัฒนา

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ