ชาวบ้าน อ.พล ช่วยกันซ่อมแซมถนนเส้นโคกกุง-โคกล่า

ขอชื่นชม ผู้นำชุมชน ม.2 ม.3 ม.14 และจิตอาสาชาวบ้านตำบลหนองแวงโสกพระ อ. พล ช่วยกันซ่อมแซมถนนเส้นโคกกุง-โคกล่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ