จ้างงานสุชาติ

บริการออกแบบเว็บไซต์ ติดตั้งระบบ จัดทำโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

 

สร้างภาพเสมือนจริง

สร้างภาพเมืองในอนาคต

15,000 ฿
ลด-20%
25,000 ฿ 20,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

แอพเฟ็คกล้อง Facebook

500 ฿

ออกแบบระบบ

ระบบถ่ายทอดสด

1,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

หนังสือ 3D หน้าเว็บ

2,500 ฿
ลด-31%

ดิจิตอลซายน์เนจ

จอบอกราคาทอง

8,000 ฿ 5,500 ฿
ลด-7%

โปรแกรมประยุกต์

ระบบคิวสมาร์ท

30,000 ฿ 28,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบสำรวจความพึงพอใจ

2,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบจองคิวนัดหมอ

3,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบนัดคิวจ้างงาน

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบร้องทุกข์

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบฐานข้อมูลเอกสาร

5,000 ฿
10,000 ฿
ลด-29%

โมบายแอพพลิเคชั่น

แอพท่องเที่ยวจังหวัด

35,000 ฿ 25,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ปัญญาประดิษฐ์

3,000 ฿
ลด-30%

โปรแกรมประยุกต์

นวัตกรรมการบริการภาครัฐ

50,000 ฿ 35,000 ฿
ลด-17%

โปรแกรมประยุกต์

แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย

30,000 ฿ 25,000 ฿
ลด-33%
15,000 ฿ 10,000 ฿

 

จ้างงานสุชาติ

บริการออกแบบเว็บไซต์ ติดตั้งระบบ จัดทำโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

 

สร้างภาพเสมือนจริง

สร้างภาพเมืองในอนาคต

15,000 ฿
ลด-20%
25,000 ฿ 20,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

แอพเฟ็คกล้อง Facebook

500 ฿

ออกแบบระบบ

ระบบถ่ายทอดสด

1,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

หนังสือ 3D หน้าเว็บ

2,500 ฿
ลด-31%

ดิจิตอลซายน์เนจ

จอบอกราคาทอง

8,000 ฿ 5,500 ฿
ลด-7%

โปรแกรมประยุกต์

ระบบคิวสมาร์ท

30,000 ฿ 28,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบสำรวจความพึงพอใจ

2,500 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบจองคิวนัดหมอ

3,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบนัดคิวจ้างงาน

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบร้องทุกข์

5,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ระบบฐานข้อมูลเอกสาร

5,000 ฿
10,000 ฿
ลด-29%

โมบายแอพพลิเคชั่น

แอพท่องเที่ยวจังหวัด

35,000 ฿ 25,000 ฿

โปรแกรมประยุกต์

ปัญญาประดิษฐ์

3,000 ฿
ลด-30%

โปรแกรมประยุกต์

นวัตกรรมการบริการภาครัฐ

50,000 ฿ 35,000 ฿
ลด-17%

โปรแกรมประยุกต์

แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย

30,000 ฿ 25,000 ฿
ลด-33%
15,000 ฿ 10,000 ฿